POWer traject
0
 0,00 0 artikelen

Geen producten in de winkelwagen.

Wat zijn 21e -eeuwse vaardigheden

25 maart 2022

Wat zijn 21e -eeuwse vaardigheden

Onze maatschappij verandert continue door technologie en digitalisering. Hierdoor worden er steeds meer computers gebruikt. Je werk verandert en de functies die daarbij horen veranderen mee. Onder invloed van internet ontstaat er een grote behoefte aan een andere manier van werken. Je moet steeds meer denken in plaats van doen. Daarnaast wordt er van je verwacht dat je zelfsturend optreedt, problemen oplost en het liefst problemen voorkomt. Hiervoor is het belangrijk om kennis op te doen van de 21ste eeuw vaardigheden. Om goed te functioneren en succesvol te zijn moet je over meer en andere kwaliteiten en vaardigheden beschikken dan 10 jaar geleden. Met deze blog laat ik je zien wat de 21ste eeuw vaardigheden zijn en waarom jij hier ook over moet beschikken.

Werkzaamheden veranderen

Computers nemen door de continue veranderde automatisering zowel eenvoudig als moeilijk werk over. Hierdoor verdwijnen bestaande banen, maar ontstaan er gelukkig ook nieuwe banen. Alleen mensen zoals jij en ik krijgen het hierdoor moeilijk omdat werkzaamheden veranderen. Met de 21ste eeuw vaardigheden bereid je jezelf voor op een toekomst die snel verandert door alle technologie en digitalisering. Hier wordt tegenwoordig op school al uitgebreid aandacht aan besteed. Op deze website worden de 21ste eeuw vaardigheden met een mooi voorbeeld uitgelegd.

Wat zijn 21ste eeuw vaardigheden?

21ste eeuw vaardigheden zijn vaardigheden die je nodig hebt om kennis, inzicht en houding met elkaar te koppelen. Dit is nodig om goed te functioneren en bij te dragen aan de netwerksamenleving waarin we leven. Kennis doe je op door te leren, maar deze kennis veroudert snel door nieuwe ontwikkelingen. Waar je vroeger een diploma moest halen om te starten met werken, is werken nu het startpunt voor verdere scholing. Je vraagt jezelf nu niet meer af wanneer je klaar bent met ontwikkeling, maar of je klaar bent voor ontwikkeling. Je blijft jezelf dus uitdagen, bent in staat om jezelf meerdere keren opnieuw uit te vinden en staat mentaal stevig in je schoenen. De 21ste eeuw vaardigheden zijn onder te verdelen in vier clusters die onderling met elkaar samenhangen.

Cluster 1 - Digitale vaardigheden

Deze vaardigheden heb je nodig om op een juiste manier digitale apparaten te gebruiken. Onder dit cluster vallen verschillende vaardigheden:

ICT- basisvaardigheden

Basiskennis is een voorwaarde om goed met ICT om te gaan. Je weet hoe je een computer gebruikt en hoe je digitale hulpmiddelen inzet. Er wordt van je verwacht dat je overzicht behoudt, je weg vindt in de ICT- wereld. Applicaties zoals Monday en ToDoIst kunnen je helpen om overzicht te creëren.

Informatievaardigheden

Je weet hoe je op efficiënte wijze informatie zoekt en selecteert met digitale middelen. Met deze vaardigheden ben je in staat om te signaleren en te analyseren. Je weet hoe je een zoekvraag formuleert en informatie kunt organiseren.

Mediawijsheid

Je weet hoe je bewust, en kritisch digitale informatie gebruikt. Denk hierbij aan privacy voorwaarden, veiligheid en maatschappelijke normen en waarden.

Computational thinking

Om toekomstige problemen op te lossen moet je weten hoe je de huidige technologie gebruikt. Hoe formuleer je problemen zodat het met digitale toepassing wordt opgelost? En hoe pas je het toe bij volgende problemen? Daarnaast is het belangrijk dat je logisch ordent en analyseert.

Cluster 2 - Denkvaardigheden

Deze vaardigheden heb je nodig om informatie te begrijpen, op waarde in te schatten en onjuistheden te ontdekken. Denkvaardigheden helpen je om een probleem of situatie goed in te schatten. Zodat je aan de hand hiervan een mening vormt, een oordeel velt of een beslissing neemt.  

Probleemoplossend vermogen

Door probleemoplossend te denken en te werken herken je een probleem en bedenk je een plan om het probleem op te lossen.

Creativiteit

Creatief denken maakt het mogelijk nieuwe ideeën te vinden. Hierdoor is het belangrijk dat je technieken weet te hanteren, durft te denken buiten de lijntjes en risico’s durft te nemen. Je leert van je fouten en hebt een ondernemende en onderzoekende houding. Lees meer over het ontwikkelen van creatief denken in "Creativiteit, Hoe? Zo!"

Kritisch denken

  • Wanneer je kritisch nadenkt, heb je het vermogen om een weloverwogen beslissing of oordeel te nemen. Deze beslissing kun je ook onderbouwen met goede argumenten. Neem niet alles zomaar aan, maar doe onderzoek en laat je goed informeren.

Cluster 3 – Intrapersoonlijke vaardigheden

Intrapersoonlijke vaardigheden heb je nodig voor zelfregulering, professionele vaardigheden, timemanagement en persoonlijke effectiviteit. Ze gaan over de mate waarin je in staat bent verantwoordelijkheid te nemen. Je moet daarom heel goed van jezelf weten waar je goed in bent, maar ook waar je minder goed in bent. Alleen dan ben je in staat om jezelf aan te passen aan nieuwe omstandigheden.

Zelfregulering

Hiermee creëer je het vermogen om doelen te stellen, een strategie te maken en te analyseren of je doel bereikt is. Je volgt niet zomaar aanwijzing, maar handelt zelfstandig en neemt daar verantwoordelijkheid voor.

Metacognitie

Hiermee leer je jouw eigen leergedrag kennen, te controleren en bij te sturen wanneer dit nodig is.

Ondernemend

  • Zoek en benut altijd kansen. Neem het initiatief en reageer hier proactief op.

Cluster 4 – Interpersoonlijke vaardigheden

Het gaat hierbij om vaardigheden die je nodig hebt in interactie met andere mensen en culturen. Interpersoonlijke vaardigheden zijn ook de vaardigheden die het meest fout gaan in organisaties.

Communiceren

Communicatie is steeds belangrijker en je bent je vaak niet bewust hoe groot het bereik van communicatie is. Door goed te communiceren breng je jouw boodschap over en begrijp je ook andere boodschappen.

Samenwerken

Je werkt steeds vaker in een team. Door samen te werken ondersteun je elkaar en vul je elkaar aan. Vraag hulp en feedback, geef en ontvang en respecteer verschillen. Maak afspraken en onderhandel als dit nodig is. Het is belangrijk dat je je veilig en op je gemak voelt. Lees hier mijn blog over (digitaal) samenwerken.

Sociale en culturele vaardigheden

Met deze vaardigheden leer je effectief hoe je samenwerkt met mensen die een andere sociale of culturele achtergrond hebben. In deze tijd werk je samen met mensen waarmee je verschilt in achtergrond. Voor iedereen is zijn sociale afkomst en cultuur bepalend voor hoe je denkt, handelt en met elkaar omgaat. Hierom is het belangrijk kennis te hebben van verschillende meningen en daar respect voor te hebben.

Jij hebt ook de 21ste eeuw vaardigheden nodig

Met deze blog heb ik je laten zien wat de 21ste eeuw vaardigheden zijn. Naar mijn mening zijn het vaardigheden die je nodig hebt om goed te functioneren in deze en in de toekomstige maatschappij. Deze vaardigheden blijven ontwikkelen en gelukkig zijn ze daarom te leren. Je doet dit door na te blijven denken over je eigen ontwikkeling. Stel jezelf de vraag...Welke kennis en vaardigheden heb ik nodig en hoe kan ik deze ontwikkelen? Wil je meer weten? Neem dan contact met mij op.

Delen: 
One2organize
Von Ossietzkypad 35
3069VS Rotterdam
KVK nummer: 57539731
Mail: info@one2organize.nl
Tel: 06-284 66 353
© Copyright 2022-2023 - Gemaakt door YouniekLink
homeapartmentfile-empty