Werkwijze

De onderstaande drie stappen worden doorlopen om te komen tot een fijne samenwerking.

 

Intake gesprek en inventarisatie

Tijdens dit kosteloze gesprek maken we kennis met elkaar. Dit gesprek vindt plaats op de werkplek. Er wordt concreet gekeken naar de huidige stand van zaken op het gebied van de organisatie van het werk. Wat zijn je wensen op het gebied van ondersteuning of coaching en wat zijn je eigen mogelijkheden.

 

Advies

Een offerte wordt binnen één week verzonden. In deze offerte wordt ingegaan op het soort ondersteuning of coaching en ook de werkzaamheden die worden uitgevoerd. 

 

Vervolg traject

Het daadwerkelijke traject tot een geordend werkleven gaat nu van start. 

 

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van One2organize zijn op te vragen op info@one2organize.nl